درباره ما

گروه مهنـــدسی سوشـیانت فعالیت خود را از سال1388 در زمیـنه صنــعت سـاختمان آغاز نمود این شــرکت طی جلسات متـعدد بامـدیـران و کارشـناسان شرکت در راستای پیشبرد نـماهای مـدرن رو به متریا لـهای
 طبـیـعی به جـای مصنـوعی متـریـالچــوبـهای فــرآوری شده ترمـووود را مـد نظر قرار داد و بـا سنـجش کیفیت کمپانیهــای متعدد ترمووود کمپـانی Mr wood را انتـخاب نمـود و با اخذ نـمایــنـدگی انـحـصاری از ایـن کـمـپـانی فعالیت خود را در زمیـنـه صنعـت ترمووود آغـاز نـمـود.چوبهـای ترمـو کمپانی Mr woodـ محـصـول کشور نروژ که تحت لـیـسـانس امریکا میـباشد با تـکنولوژی پـیـشرفـته در لابراتوارهای کمپـانیMr wood  آمـــریکا تـحت تـیـمار حرارتـی قــرارگـرفته و ترمــــو میــشـــود.

image-preview
loading