نمونه کارها / پروژه جناب مهندس شاهچراغی

پروژه جناب مهندس شاهچراغی

پروژه جناب مهندس شاهچراغی

نوع پروفیل : کاج (pine)

ابعاد : 42×19 &  92×16 mm

آدرس پروژه : شیراز / بلوار ستارخان