خدمات / ویژه گی های ترمووود

ویژه گی های ترمووود

 

 

مقاوم در برابر نفوذ حشرات موذی   فاقد صمغ و مواد شیمیایی 

فاقد صمغ و مواد شیمیایی         

مقاوم در برابر شرایط جوی                        

وزن سبک 

مقاوم در برابر تغییر ابعاد

مقاوم در برابر تاب و ترک