خدمات / رنگهای آنتی UV

رنگهای آنتی UV

 

پبه طور کلی استفاده از رنگ جهت جلوگیری از آثار اشعه UV آفتاب و دوام و زیبایی کار توصیه می گردد , استفاده از رنگ های پایه آب (water based) و پایه روغن (oil based) مخصوص حفاظت از چوب ترمو (thermowood)، مجاز می باشد.

جهت اطلاع از نحوه صحیح اعمال رنگ بر روی چوبهای ترمووود کلیک کنید.