در باره ما / در باره ما

در باره ما

  گروه مهنـدسی سوشـیانت فعالیت خود را از سال 1388 در زمیـنه صنـعت سـاختمان آغاز نمود این شـرکت طـی جلـسات متـعدد با مـدیـران و کارشـناسـان شـرکت در راسـتای پیشبرد نـماهای مدرن رو به متریالهـای طبیعی به جـای مصنوعی متریـال چوبهای فــرآوری شده ترمووود را مد نظر قرار داد ابتدا به صورت عاملیت فروش با چند شرکت همکاری خود را در زمینه صنعت ترمووود آغاز کرد و پس از گذشت مدتی به دلیل پایین آمدن کیفقیت قطع همکاری و بـا سنجش کیفیــت کمپانیهـای متعدد ترمووود جهان کمپـانی Mr wood را مد نظر قرار داد و با اخذ نـمایـنـدگی انـحـصاری از ایـن کمپانی مجدد فعالیت خود را در زمینه صنعت ترمووود آغاز نمود. چوبهـای ترمـو کمپانی Mr wood محـصول کشـور نـروژ بوده که تـحت لیسـانس امـریکا میـباشـد و با تکنـولوژی پـیـشرفته در لابراتوارهای کمپـانی Mr wood آمـریکا تـحـت تـیـمارحـرارتـی قرارگــــرفتـه و  تـــرمـــــو میــــشــــود.