نمونه کارها / پروژه جناب مهندس حسینی

پروژه جناب مهندس حسینی

پروژه جناب مهندس حسینی

نوع پروفیل : کاج (pine)

ابعاد : 117×20 mm

آدرس پروژه : شیراز شهرک والفجر