نمونه کارها / پروژه سونای هتل کریمخان

پروژه سونای هتل کریمخان

پروژه سونای هتل کریمخان

کارفرما : جناب آقای لاریپور

نوع پروفیل : کاج (pine)

ابعاد : 117×20     117×26      92×16 mm

آدرس پروژه : شیراز بلوار زند خیابان رودکی